Bloem in Gods tuin
Schilderij van Caroline van de Vate

Bloem in Gods Tuin

Laat het Uw liefde zijn, Heer Jezus,
die mij dit jaar
verder doet openbloeien.
Als een roos, die zich
door licht en warmte opricht en haar blaadjes openvouwt.

Kom met Uw genade, Heer Jezus,
met de leiding van Uw Geest
en doe mij meer en meer
dichter tot U groeien.

Zodat ik,
als een roos,
mijn hoofd opricht naar boven,
mijn armen in aanbidding hef tot U,
van wie ik zoveel houd.

Geschreven door Rita Klapwijk